ZOBACZ

NASZE USŁUGI
nasza galerianasze realizacje
OFEROWANE PRZEZ NAS

USŁUGI

W ostatnim czasie nasza firma poszerzyła zakres usług o specjalistyczną wiertnicę, która dzięki swoim małym gabarytom jest w stanie wykonywać usługi na każdym terenie niezależnie od wielkości działki, nie niszcząc przy tym istniejącej roślinności.

 

Usługi te polegają na wykonaniu:

Nowoczesnego systemu grzewczego, stanowiącego połączenie innowacyjnych paneli powierzchniowych, ciepłowodowych z technologią pompy ciepła z pionowymi odwiertami w ramach jednego układu grzewczego.
Odwiertów pionowych pod instalację pomp ciepła metodą wiercenia w głąb ziemi do pokładów wodonośnych.
Odwiertów pionowych pod instalację studni głębinowej metodą wiercenia w głąb ziemi do pokładów wodonośnych..

POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła jest to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej. Cieszą się one w naszym kraju coraz większym powodzeniem, głównie ze względu na fakt, iż obecnie są najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła, a także na jej ekologiczny charakter. Ponadto jest to bardzo bezpieczna forma ogrzewania, tzn. nie grozi wybuchem bądź pożarem.

TECHNOLOGIA

Najczęściej stosowanym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie energii cieplnej z pionowych odwiertów o głębokości od 30 do 100 metrów przez zabudowane w nich wymienniki ciepła. Są to U-kształtne, zgrzane u podstawy kolektory wykonane z węży polietylenowych, w których układzie zamkniętym krąży najczęściej 30 % roztworu solanki. Ilość i głębokość otworów wiertniczych uwarunkowane jest kubaturą obiektu przeznaczonego do ogrzania oraz zdolnością przekazywania ciepła przez grunt. Średnio przyjmuje się, iż z 1 metra bieżącego odwiertu możemy uzyskać 50 WAT mocy cieplnej.

STUDNIE GŁĘBINOWE

 

Studnie głębinowe są przekazem najwyższej jakości rozwiązań technologicznych w poszukiwaniu źródeł wody, zarówno dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Posiadają one wiele zalet. Koszty zużycia wody są o wiele niższe, opłata jaką ponoszą klienci dotyczy samej budowy studni głębinowej.
Decydując się jednak na jej wykonanie musimy pamiętać, że lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Istotną rolę odgrywa usadowienie jej w odległości gwarantującej ochronę przed zanieczyszczeniem. Wiercenie studni głębinowej to doskonałe rozwiązanie zarówno dla gospodarstw domowych jak i zakładów przemysłowych.

STUDNIA GŁĘBINOWA

200 zł netto/mb

za odwiert pod studnię głębinową:
wykonanie odwiertu, wprowadzenie rury studziennej PVC-U 110 mm wraz z filtrem szczelinowym, obsypka żwirowa, oczyszczenie otworu, uruchomienie studni oraz odpompowanie z określeniem wydajności, pomiar lustra statycznego i dynamicznego wody w celu doboru odpowiedniej pompy głębinowej. Dodatkowo płatna jest dokumentacja geologiczna, pompa i jej montaż, przyłącza do budynku i instalacji wewnętrznej.

POMPA CIEPŁA

80 zł netto/mb

za wykonanie dolnego źródła:
odwiertu pod gruntowy wymiennik ciepła, osadzenie wymiennika gruntowego,
przeprowadzenie 3 prób ciśnieniowych,
wypełnienie sond czynnikiem roboczym,
wypełnienie otworu obsypką kwarcową.
Dodatkowo odpłatna jest dokumentacja geologiczna, instalacja rur odprowadzających i dobiegowych, w zależności od odległości oraz montaż rozdzielacza i studni jeśli jest wymagana.