Nasza realizacja

Piwniczna – Dom Kultury

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.
Nazwa zadania: Kontynuacja  Modernizacji  Domu Kultury w Piwnicznej-Zdroju  w ramach  projektu:  „Zachowanie kulturowego
i duchowego dziedzictwa „Kultura – zwierciadło duszy”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.

Zdjęcia naszej

REALIZACJI