Nasza realizacja

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

Nazwa zadania: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”

Inwestor: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
W imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zdjęcia naszej

REALIZACJI