Nasza realizacja

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Nazwa zadania: „Remont Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 42”

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków