Nasza realizacja

Długołęka – Urząd Gminy

Inwestor: Urząd Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków.
Nazwa zadania: „Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Długołęka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, działka nr 252/24 i 252/26, AM3, obręb Długołęka, gmina Długołęka”.

Zdjęcia naszej
REALIZACJI