Nasza realizacja

Barcice Ośrodek Zdrowia

Inwestor: Gmina Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz.

Nazwa zadania: „Modernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Barcicach”.

Zdjęcia naszej

REALIZACJI