otrzymane przez nas

DOFINANSOWANIA
zobacz nasze wyróżnienia
Otrzymane przez nas

Dofinansowania

Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego wyrobu w postaci bioaktywnej siatki z włókna szklanego charakteryzującej się splotem gazejskim, alkalioodpornością i właściwościami biobójczymi”.

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz docelowo otwarcie nowego pola w jego działalności tj. produkcji materiałów budowlanych.

 

Wśród najważniejszych rezultatów projektu należy wymienić opracowanie w ramach usługi badawczej nowego wyrobu oraz włączenie go do oferty wnioskodawcy.

 

Całkowita wartość projektu: 243 540,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 158 400,00 PLN

Nowoczesnego systemu grzewczego
Odwiertów pionowych pod instalację pomp ciepła.
Odwiertów pionowych pod instalację studni głębinowych.
Planowanymi efektami projektu są:
Wdrożenie nowych w ofercie firmy, a także całkowicie nowych na rynku województwa świętokrzyskiego usług w postaci opisanych powyżej oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość projektu: 1 362 988,83 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 683 581,90 PLN

 

OTRZYMANE PRZEZ NAS

Dofianasowania

Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec realizuje projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa F.H. „MIKULEC” Andrzej Mikulec poprzez wdrożenie nowego rodzaju usług dla budownictwa” w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze usług budowlanych poprzez wdrożenie innowacji produktowej polegającej na zaoferowaniu nowych usług:

OTRZYMANE PRZEZ NAS

Dofianasowania

Firma handlowa „Mikulec” Andrzej Mikulec realizuje projekt pn. „Produkcja bioaktywnej siatki z włókna szklanego o zwiększonej odporności na algi i grzyby dla systemów izolacyjnych ścian zewnętrznych”.

Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz otwarcie nowego pola w jego działalności tj. produkcji materiałów budowlanych.

Całkowita wartość projektu: 3 420 654,60 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 529 561,00 PLN

 

Projekt przewiduje budowę ośrodka oraz zakup wyposażenia Parku Złockie. Realizacja projektu umożliwi podejmowanie aktywności fizycznej, relaks i wypoczynek w niezwykle sprzyjających warunkach górskiego mikroklimatu z dostępem do wód mineralnych stanowiących naturalny składnik wspomagający prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz wyjątkowo korzystną suplementację podczas aktywności fizycznej.

 

Wartość inwestycji: 13 042 920,00 PLN

W tym: wydatki kwalifikowalne: 7 759 968,30 PLN

W tym: kwota dofinansowania EFRR: 5 237 978,53 PLN

Planowane otwarcie obiektu: IV kwartał 2021

OTRZYMANE PRZEZ NAS

Dofianasowania

Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec realizuje projekt PARK REKREACYJNO-SPORTOWY „ZŁOCKIE” dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Projekt dotyczy budowy nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości uzdrowiskowej Muszyna. Park sportowo-rekreacyjny Złockie stanowił będzie nowoczesną infrastrukturę oferującą szeroki wachlarz aktywnego spędzania czasu, wypoczynku i relaksu. Inwestycja pozostaje bezpośrednio związana z uzdrowiskiem i czerpie z jego zasobów i wewnętrznych potencjałów.